İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
W nawiązaniu do...
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Nawiązując do...
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Pozdrawiam,
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında