Çince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们因为...给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Piszemy do Państwa w związku z...
我们写这封信是因为...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗
Resmi rica, kibar
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对接受/获得...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Proszę o pilne...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, son derece direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Z góry dziękuję...
提前谢谢您…
Resmi, oldukça kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Z wyrazami szacunku,
此致
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
此致
敬礼
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Z poważaniem,
肃然至上
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Pozdrawiam,
祝好
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında