Almanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Szanowny Panie,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Szanowni Państwo,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Szanowny Panie,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Szanowna Pani,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Szanowny Panie,
Lieber Herr Schmidt,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Drogi Tomaszu,
Lieber Johann,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Piszemy do Państwa w sprawie...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Piszemy do Państwa w związku z...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
W nawiązaniu do...
Bezug nehmend auf...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Nawiązując do...
In Bezug auf...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Resmi rica, çekingen
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Wären Sie so freundlich...
Resmi rica, çekingen
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Resmi rica, çekingen
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Resmi rica, oldukça kibar
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Resmi rica, oldukça kibar
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Resmi rica, kibar
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Resmi rica, kibar
Chciałbym zapytać, czy...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Resmi rica, kibar
Czy mógłby mi Pan polecić...
Können Sie ... empfehlen...
Resmi rica, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Resmi rica, direkt
Proszę o pilne...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Resmi rica, son derece direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Resmi sorgulama, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Resmi sorgulama, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Wir beabsichtigen...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Z przykrością informujemy, że...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, oldukça kibar
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Resmi, oldukça kibar
Z góry dziękuję...
Vielen Dank im Voraus...
Resmi, oldukça kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, oldukça kibar
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Resmi, oldukça kibar
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Resmi, kibar
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, kibar
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Resmi, kibar
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Resmi, kibar
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Resmi, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Resmi, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Resmi, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Resmi, oldukça direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Daha az resmi, kibar
Z wyrazami szacunku,
Mit freundlichen Grüßen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Mit freundlichen Grüßen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Z poważaniem,
Hochachtungsvoll
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Pozdrawiam serdecznie,
Herzliche Grüße
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Pozdrawiam,
Grüße
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında