Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

친애하는 사장님께,
Sayın Başkan,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
관계자님께 드립니다.
Sayın yetkili,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
관계자분들께 드립니다.
Sayın yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
관계자분께 드립니다.
İlgili şahsa / makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
친애하는 김철수님,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 최수정님,
Sayın Nihal Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김미나님,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 신수경님,
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
반가운 김미경님,
Sayın Ahmet Turgan,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
반가운 철호씨,
Sevgili Ali,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
....에 관하여 말씀드리자면,
...'e istinaden
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
....에 대해 말씀드리자면,
...'e atfen
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
... adına yazıyorum.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Rica etsem acaba ...
Resmi rica, çekingen
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Resmi rica, çekingen
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Resmi rica, çekingen
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Resmi rica, oldukça kibar
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Resmi rica, oldukça kibar
....을 보내주시겠습니까?
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Resmi rica, kibar
....을 받아보고 싶습니다.
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Resmi rica, kibar
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Resmi rica, kibar
...을 추천해주시겠습니까?
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Resmi rica, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Resmi rica, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Resmi rica, son derece direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Çok memnun olurduk eğer ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
....의 현재 정가가 얼마입니까?
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Resmi sorgulama, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Üzgünüz ki ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Resmi, oldukça kibar
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Resmi, oldukça kibar
... 에 관해 미리 감사드립니다.
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Resmi, oldukça kibar
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Resmi, kibar
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Resmi, kibar
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Resmi, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Resmi, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Resmi, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Resmi, oldukça direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Daha az resmi, kibar
... 드림,
Saygılarımızla,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
... 드림,
Saygılarımla,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
... 올림,
Saygılar,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
... 보냄,
Saygılarımla,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
... 가,
Saygılar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında