Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
관계자분들께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
관계자분께 드립니다.
În atenţia celor interesaţi,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
친애하는 김철수님,
Stimate Domnule Ionescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 최수정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김미나님,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 신수경님,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
반가운 김미경님,
Dragă Mihai Popescu,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
반가운 철호씨,
Dragă Mihai,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vă scriem în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
....에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
....에 대해 말씀드리자면,
Referitor la...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
V-ar deranja dacă....
Resmi rica, çekingen
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Sunteţi amabil să...
Resmi rica, çekingen
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Resmi rica, çekingen
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Resmi rica, oldukça kibar
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Aş fi profund recunoscător dacă...
Resmi rica, oldukça kibar
....을 보내주시겠습니까?
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Resmi rica, kibar
....을 받아보고 싶습니다.
Ne interesează să obţinem/primim...
Resmi rica, kibar
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Resmi rica, kibar
...을 추천해주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Resmi rica, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Resmi rica, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Resmi rica, son derece direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
V-am fi recunoscători dacă...
Resmi rica, kibar, şirket adına
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Resmi sorgulama, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Intenţia noastră este să...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vă mulţumesc anticipat...
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Resmi, kibar
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Resmi, kibar
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Resmi, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Resmi, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Resmi, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Resmi, oldukça direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Daha az resmi, kibar
... 드림,
Cu stimă,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
... 드림,
Cu sinceritate,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
... 올림,
Cu respect,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
... 보냄,
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
... 가,
Cu bine,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında