Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
관계자분들께 드립니다.
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
관계자분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
친애하는 김철수님,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 최수정님,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김미나님,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 신수경님,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
반가운 김미경님,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
반가운 철호씨,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
....에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
....에 대해 말씀드리자면,
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
....을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
....을 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
...을 추천해주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
신속히 ...을 하십시오.
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
... 올림,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
... 보냄,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
... 가,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında