Fince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

친애하는 사장님께,
Arvoisa Herra Presidentti,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
관계자님께 드립니다.
Hyvä Herra,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
Hyvä Rouva,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
관계자님께 드립니다.
Hyvä vastaanottaja,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
관계자분들께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
관계자분께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
친애하는 김철수님,
Hyvä herra Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 최수정님,
Hyvä rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김미나님,
Hyvä neiti Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 신수경님,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
반가운 김미경님,
Hyvä John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
반가운 철호씨,
Hyvä John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille koskien...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille liittyen...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
....에 관하여 말씀드리자면,
Koskien...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
....에 대해 말씀드리자면,
Viitaten...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Olisikohan mahdollista...
Resmi rica, çekingen
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Olisitteko ystävällisiä ja...
Resmi rica, çekingen
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Resmi rica, çekingen
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Resmi rica, oldukça kibar
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Resmi rica, oldukça kibar
....을 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Resmi rica, kibar
....을 받아보고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Resmi rica, kibar
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Haluan kysyä voisiko...
Resmi rica, kibar
...을 추천해주시겠습니까?
Voisitteko suositella...
Resmi rica, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Resmi rica, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Pyydämme teitä välittömästi...
Resmi rica, son derece direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Olisimme kiitollisia jos...
Resmi rica, kibar, şirket adına
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Resmi sorgulama, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Tavoitteemme on...
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Resmi, oldukça kibar
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Resmi, oldukça kibar
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Kiittäen jo etukäteen...
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Resmi, oldukça kibar
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Resmi, kibar
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Resmi, kibar
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Resmi, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Resmi, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Resmi, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Resmi, oldukça direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Daha az resmi, kibar
... 드림,
Ystävällisin terveisin,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
... 드림,
Ystävällisin terveisin,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
... 올림,
Kunnioittavasti,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
... 보냄,
Parhain terveisin,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
... 가,
Terveisin,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında