Arapça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

친애하는 사장님께,
السيد الرئيس المحترم،
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
관계자님께 드립니다.
سيدي المحترم،
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
사모님께 드립니다.
السيدة المحترمة،
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
관계자님께 드립니다.
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
관계자분들께 드립니다.
السادة المحترمون،
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
관계자분께 드립니다.
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
친애하는 김철수님,
السيد أحمد المحترم،
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
친애하는 최수정님,
السيدة نادية المحترمة،
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
친애하는 김미나님,
عزيزتي الآنسة نادية،
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
친애하는 신수경님,
عزيزتي السيدة نادية،
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
반가운 김미경님,
عزيزي أحمد كرم،
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
반가운 철호씨,
عزيزي أحمد،
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
نكتب لكم بخصوص...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
نكتب لكم بخصوص...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
....에 관하여 말씀드리자면,
وعلاوة على ذلك...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
....에 대해 말씀드리자면,
بالنسبة إلى...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
أكتب للاستفسار عن...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
أكتب إليك نيابة عن...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
لقد تم ترشيح شركتم...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
هل تمانع لو...
Resmi rica, çekingen
혹시 ...... 해주실 수 있나요
هلاّ تفضلت بـ...
Resmi rica, çekingen
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
سأكون ممتنّا إذا...
Resmi rica, çekingen
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Resmi rica, oldukça kibar
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Resmi rica, oldukça kibar
....을 보내주시겠습니까?
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Resmi rica, kibar
....을 받아보고 싶습니다.
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Resmi rica, kibar
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
يجب أنْ أسألك ما إذا
Resmi rica, kibar
...을 추천해주시겠습니까?
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Resmi rica, direkt
...을 보내주시겠습니까?
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Resmi rica, direkt
신속히 ...을 하십시오.
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Resmi rica, son derece direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
سنكون مُمتنين لو...
Resmi rica, kibar, şirket adına
....의 현재 정가가 얼마입니까?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Resmi sorgulama, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Resmi sorgulama, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
لدينا نية في أنْ...…
Resmi niyet beyanı, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Resmi, oldukça kibar
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Resmi, oldukça kibar
... 에 관해 미리 감사드립니다.
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Resmi, oldukça kibar
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Resmi, oldukça kibar
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Resmi, oldukça kibar
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Resmi, kibar
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Resmi, kibar
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Resmi, kibar
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Resmi, kibar
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Resmi, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Resmi, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
أقدر تعاملك معنا.
Resmi, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Resmi, oldukça direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Daha az resmi, kibar
... 드림,
مع خالص التحية والاحترام،
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
... 드림,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
... 올림,
كل المودة والاحترام،
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
... 보냄,
تحياتي الحارة،
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
... 가,
تحياتي،
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında