Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

代表取締役社長 ・・・・様
Tisztelt Elnök Úr!
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
拝啓
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Tisztelt Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
関係者各位
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
佐藤愛子様
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
佐藤太郎様
Kedves Smith John!
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
佐藤太郎様
Kedves John!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
一同に変わって・・・
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
先日の・・・の件ですが、
Továbbá...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
・・・にさらに付け加えますと、
A ....ajánlásával ....
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
・・・についてお伺いします。
Érdeklődnék, hogy ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
・・・に代わって連絡しております。
X nevében írok Önnek ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

・・・・していただけないでしょうか。
Nem bánná, ha ...
Resmi rica, çekingen
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Lenne olyan szíves, hogy ...
Resmi rica, çekingen
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Le lennék kötelezve, ha ...
Resmi rica, çekingen
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただければ幸いです。
Nagyon hálás lennék, ha ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただけますか?
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Resmi rica, kibar
是非・・・・を購入したいと思います。
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Resmi rica, kibar
・・・・は可能でしょうか。
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Resmi rica, kibar
・・・・を紹介していただけますか。
Tudna ajánlani ...
Resmi rica, direkt
・・・・をお送りください。
El tudná nekem küldeni a ...
Resmi rica, direkt
至急・・・・してください。
Kérem, hogy sürgősen ...
Resmi rica, son derece direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
Hálásak lennék, ha ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Resmi sorgulama, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Resmi sorgulama, direkt
・・・・することを目的としております。
Az a szándékunk, hogy ...
Resmi niyet beyanı, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
大変申し訳ございませんが・・・・
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Resmi, oldukça kibar
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Resmi, oldukça kibar
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Előre is megköszönve segítségét...
Resmi, oldukça kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Resmi, oldukça kibar
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Resmi, oldukça kibar
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Resmi, kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Resmi, kibar
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Resmi, kibar
お力添えいただきありがとうございます。
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Resmi, kibar
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Várom, hogy megbeszéljük
Resmi, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Ha több információra van szüksége
Resmi, direkt
ありがとうございました。
Értékeljük az Önök üzletét
Resmi, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Resmi, oldukça direkt
お返事を楽しみにしています。
Várom a mihamarabbi válaszát
Daha az resmi, kibar
敬具
Tisztelettel,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
敬具
Tisztelettel,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
敬白
Tisztelettel,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
どうぞよろしくお願いします。
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında