İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

代表取締役社長 ・・・・様
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
拝啓
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
拝啓
・・・・様
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
佐藤愛子様
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
佐藤愛子様
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
佐藤太郎様
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
佐藤太郎様
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
一同に変わって・・・
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
先日の・・・の件ですが、
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
・・・にさらに付け加えますと、
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
・・・についてお伺いします。
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
・・・に代わって連絡しております。
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

・・・・していただけないでしょうか。
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただければ幸いです。
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただけますか?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
是非・・・・を購入したいと思います。
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
・・・・は可能でしょうか。
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
・・・・を紹介していただけますか。
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
・・・・をお送りください。
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
至急・・・・してください。
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
・・・・することを目的としております。
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
大変申し訳ございませんが・・・・
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
お力添えいただきありがとうございます。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
ありがとうございました。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
お返事を楽しみにしています。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
敬具
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
敬具
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
敬白
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
どうぞよろしくお願いします。
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
どうぞよろしくお願いします。
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında