Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

代表取締役社長 ・・・・様
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
拝啓
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
関係者各位
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
拝啓
・・・・様
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
佐藤愛子様
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
佐藤愛子様
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
佐藤太郎様
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
佐藤太郎様
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
一同に変わって・・・
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
先日の・・・の件ですが、
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
・・・にさらに付け加えますと、
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
・・・についてお伺いします。
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
・・・に代わって連絡しております。
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

・・・・していただけないでしょうか。
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただければ幸いです。
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
・・・・していただけますか?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
是非・・・・を購入したいと思います。
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
・・・・は可能でしょうか。
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
・・・・を紹介していただけますか。
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
・・・・をお送りください。
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
至急・・・・してください。
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
・・・・していただけませんでしょうか。
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
・・・・することを目的としております。
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
大変申し訳ございませんが・・・・
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
お力添えいただきありがとうございます。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
さらに情報が必要な場合は・・・・
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
ありがとうございました。
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
お返事を楽しみにしています。
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
敬具
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
敬具
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
敬白
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
どうぞよろしくお願いします。
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
どうぞよろしくお願いします。
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında