İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Gentile Mario,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
In riferimento a...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Le dispiacerebbe...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Potrebbe inviarmi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
In fede,
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saluti
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saluti
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında