Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Gentile Mario,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
In riferimento a...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Spero di sentirLa presto.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
In fede,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Cordiali saluti
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Cordialmente,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saluti
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saluti
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında