Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Αγαπητέ κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Αγαπητή κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Σχετικά με...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Αναφορικά με...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Θα ήταν δυνατόν...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Μετά τιμής,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Με εκτίμηση,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
θερμοί χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında