Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Привет, Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Ввиду...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
В отношении...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
С уважением...
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında