Portekizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Escrevemos a respeito de...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Escrevemos em atenção a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Em relação à/ao ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Em atenção à/ao...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Teria a gentileza de...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Devo perguntar-lhe se...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
O senhor poderia recomendar...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Nós prezamos o seu negócio.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Abraços,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında