Korece | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
반가운 철호씨,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
... 가,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında