Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
代表取締役社長 ・・・・様
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
拝啓
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
拝啓
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
拝啓
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
佐藤愛子様
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
佐藤愛子様
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
佐藤太郎様
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
一同に変わって・・・
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
先日の・・・の件ですが、
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
・・・・していただけないでしょうか。
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
・・・・していただけますか?
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
・・・・は可能でしょうか。
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
・・・・を紹介していただけますか。
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
至急・・・・してください。
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ありがとうございました。
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
お返事を楽しみにしています。
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
敬具
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
敬具
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
敬白
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında