İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Gentile Mario,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
In riferimento a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Per quanto concerne...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
La contatto per conto di...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Le dispiacerebbe...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
La contatto per sapere se può...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le sarei veramente grata/o se...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Potrebbe inviarmi...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi trovo a chiederLe di...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Potrebbe raccomadarmi...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
La invitiamo caldamente a...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Le saremmo grati se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
È nostra intenzione...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Dopo attenta considerazione...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
RingraziandoLa anticipatamente,
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Spero di sentirLa presto.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
In fede,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Cordiali saluti
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Saluti
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında