İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Distinguido Sr. Presidente:
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Querido Juan:
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Le escribimos en referencia a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Con relación a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
En referencia a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Escribo para pedir información sobre...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Le escribo en nombre de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
¿Sería posible...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
¿Tendría la amabilidad de...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Me complacería mucho si...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Me atrevo a preguntarle si...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
¿Podría recomendarme...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
Se le insta urgentemente a...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Es nuestra intención...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informarle que...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Le agradecemos de antemano...
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Si requiere más información...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Respetuosamente,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Saludos,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında