İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında