Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında