Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında