Danca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa fru,
Kære Fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Bäste John,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver til jer angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i forbindelse med...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vil du have noget imod at...
Resmi rica, çekingen
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Kunne du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Resmi rica, çekingen
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Resmi rica, oldukça kibar
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Resmi rica, kibar
Jag måste fråga er om/angående ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Kan du venligst sende mig...
Resmi rica, direkt
Vi ber er omgående att ...
Du er snarest anmodet til at...
Resmi rica, son derece direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Resmi sorgulama, direkt
Vi har för avsikt att ...
Det er vores hensigt at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Resmi, oldukça kibar
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Resmi, kibar
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Resmi, kibar
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Resmi, kibar
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Om ni behöver mer information ...
Hvis du ønsker mere information...
Resmi, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Resmi, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında