İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Querido Juan:
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Con relación a...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

¿Sería posible...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
¿Podría enviarme...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
¿Podría recomendarme...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
¿Podría enviarme...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Se le insta urgentemente a...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Si requiere más información no dude en contactarme.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Si requiere más información...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saludos,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında