Çince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Distinguido Sr. Presidente:
尊敬的主席先生,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Distinguido Señor:
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Apreciados Señores:
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
A quien pueda interesar
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Apreciado Sr. Pérez:
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimado Sr. Pérez:
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Querido Juan:
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Nos dirigimos a usted en referencia a...
我们因为...给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Le escribimos en referencia a...
我们写这封信是因为...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Con relación a...
因贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
En referencia a...
鉴于贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Escribo para pedir información sobre...
我写这封信,想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Le escribo en nombre de...
我代表...给您写信
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Su compañía nos fue muy recomendada por...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

¿Sería posible...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
¿Tendría la amabilidad de...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Me complacería mucho si...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Le agradecería enormemente si pudiera...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
¿Podría enviarme...
您能将…发送给我吗
Resmi rica, kibar
Estamos interesados en obtener/recibir...
我们对接受/获得...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Me atrevo a preguntarle si...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
¿Podría recomendarme...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
¿Podría enviarme...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Se le insta urgentemente a...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, son derece direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
¿Cuál es la lista actual de precios de...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Es nuestra intención...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Lamentamos informarle que...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Le agradecemos de antemano...
提前谢谢您…
Resmi, oldukça kibar
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Si requiere más información no dude en contactarme.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Me complace la idea de trabajar juntos.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Gracias por su ayuda en este asunto.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Me complace la idea de discutir esto con usted.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Si requiere más información...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Se despide cordialmente,
此致
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Atentamente,
此致
敬礼
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respetuosamente,
肃然至上
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Saludos,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Saludos,
祝好
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında