Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
İlgili şahsa / makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Sayın Melek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Sevgili Ali,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
...'e istinaden
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
...'e atfen
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
... adına yazıyorum.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Üzgünüz ki ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Saygılarımızla,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Saygılarımla,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Saygılar,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Saygılarımla,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Saygılar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında