Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Dragă Mihai,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
În legătură cu...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
Referitor la...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Cu stimă,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Cu respect,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Cu bine,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında