Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Kedves John!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Továbbá...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
A ....ajánlásával ....
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Érdeklődnék, hogy ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy ...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Tudna ajánlani ...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
El tudná nekem küldeni a ...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Kérem, hogy sürgősen ...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Hálásak lennék, ha ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Előre is megköszönve segítségét...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszéljük
Resmi, direkt
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Értékeljük az Önök üzletét
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Várom a mihamarabbi válaszát
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında