Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Piszemy do Państwa w związku z...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
W nawiązaniu do...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
Nawiązując do...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Proszę o pilne...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Pozdrawiam,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında