İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında