Fince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Arvoisa Herra Presidentti,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Hyvä Herra,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Hyvä John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Kirjoitamme teille koskien...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Kirjoitamme teille liittyen...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Koskien...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
Viitaten...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Kirjoitan tiedustellakseni...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Olisikohan mahdollista...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Olisitteko ystävällisiä ja...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Haluan kysyä voisiko...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Voisitteko suositella...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Pyydämme teitä välittömästi...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Olisimme kiitollisia jos...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Tavoitteemme on...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Kiittäen jo etukäteen...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Terveisin,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında