Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında