Danca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Kære Fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
I fortsættelse af...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
I henhold til...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
Med respekt,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında