Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Dear Sir,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dear Sirs,
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Dear John,
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Further to…
V návaznosti na...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
With reference to…
V návaznosti na...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, son derece direkt
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Resmi niyet beyanı, direkt
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
Yours faithfully,
S pozdravem,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Respectfully yours,
S úctou,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında