Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Geachte heer
เรียนท่าน
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
เรียนท่าน
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
เรียนท่าน
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Geachte dames en heren
เรียน ท่านทั้งหลาย
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
เรียน จอห์น
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
อ้างอิงมาจาก...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Resmi rica, son derece direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพ
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Met vriendelijke groet,
ขอแสดงความนับถือ
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพ
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Groeten,
ด้วยความนับถือ
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında