Rusça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Geachte heer President
Уважаемый г-н президент
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Geachte heer
Уважаемый г-н ...
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Уважаемая госпожа
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Уважаемый...
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Привет, Иван!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Пишем вам по поводу...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
Мы пишем в связи с ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
Ввиду...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
В отношении...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Ваша компания была рекомендована...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Вы не против, если...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Будьте любезны...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Буду очень благодарен, если...
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Не могли бы вы прислать мне...
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Мы заинтересованы в получении...
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
Вынужден (с)просить вас...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Не могли бы вы посоветовать...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Пришлите пожалуйста...
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Вам необходимо срочно...
Resmi rica, son derece direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Мы были бы признательны, если..
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Мы намерены...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
Заранее спасибо...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Спасибо за помощь в этом деле.
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Я хотел бы обсудить это с вами
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Если вам необходимо больше информации...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
Мы ценим ваш вклад
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
Надеюсь на скорый ответ
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Met vriendelijke groet,
С уважением...
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
С уважением ваш...
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Met de beste groeten,
С уважением...
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Groeten,
С уважением...
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında