Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Geachte heer President
Tisztelt Elnök Úr!
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Geachte heer
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Geachte dames en heren
Tisztelt Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Kedves Smith John!
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Kedves John!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
Továbbá...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
A ....ajánlásával ....
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Érdeklődnék, hogy ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
X nevében írok Önnek ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Nem bánná, ha ...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Le lennék kötelezve, ha ...
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Tudna ajánlani ...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
El tudná nekem küldeni a ...
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Kérem, hogy sürgősen ...
Resmi rica, son derece direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Hálásak lennék, ha ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Az a szándékunk, hogy ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
Előre is megköszönve segítségét...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Várom, hogy megbeszéljük
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Ha több információra van szüksége
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
Értékeljük az Önök üzletét
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
Várom a mihamarabbi válaszát
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Tisztelettel,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Met de beste groeten,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Groeten,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında