Japonca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Geachte heer President
代表取締役社長 ・・・・様
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Geachte heer
拝啓
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
拝啓
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Geachte dames en heren
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
関係者各位
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Geachte heer Jansen
拝啓
・・・・様
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
佐藤愛子様
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
佐藤愛子様
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
佐藤太郎様
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
佐藤太郎様
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
一同に変わって・・・
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
先日の・・・の件ですが、
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
・・・にさらに付け加えますと、
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
・・・についてお伺いします。
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
・・・に代わって連絡しております。
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
・・・・していただけないでしょうか。
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
・・・・していただければ幸いです。
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
・・・・していただけますか?
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
・・・・は可能でしょうか。
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
・・・・を紹介していただけますか。
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
・・・・をお送りください。
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
至急・・・・してください。
Resmi rica, son derece direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
・・・・することを目的としております。
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
お力添えいただきありがとうございます。
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
ありがとうございました。
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
お返事を楽しみにしています。
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
敬具
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Met vriendelijke groet,
敬具
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
敬白
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Met de beste groeten,
どうぞよろしくお願いします。
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Groeten,
どうぞよろしくお願いします。
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında