İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Geachte heer President
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Geachte heer
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Groeten,
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında