Çince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Geachte heer
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Beste Jan
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Resmi rica, kibar
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, son derece direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Resmi, oldukça kibar
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Met vriendelijke groet,
此致
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hoogachtend,
肃然至上
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Met de beste groeten,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Groeten,
祝好
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında