Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Monsieur le président,
Stimate Domnule Preşedinte,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Monsieur,
Stimate Domnule,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Stimate Domnule/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Madame, Monsieur,
Stimaţi Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
În atenţia celor interesaţi,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Ionescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Dragă Mihai Popescu,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Dragă Mihai,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Nous vous écrivons concernant...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Vă scriem în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
În legătură cu...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
En référence à...
Referitor la...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Votre société fut recommandée par...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
V-ar deranja dacă....
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Sunteţi amabil să...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Ne interesează să obţinem/primim...
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Îmi puteţi recomanda...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Resmi rica, son derece direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
V-am fi recunoscători dacă...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Intenţia noastră este să...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Nous regrettons de vous informer que...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Vă mulţumesc anticipat...
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Resmi, oldukça kibar
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Cu stimă,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Cu sinceritate,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Cu respect,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Cordialement,
Cu bine,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında