Macarca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Monsieur le président,
Tisztelt Elnök Úr!
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Monsieur,
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Madame, Monsieur,
Tisztelt Uraim!
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Kedves Smith John!
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Kedves John!
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Nous vous écrivons concernant...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
Továbbá...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
En référence à...
A ....ajánlásával ....
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Érdeklődnék, hogy ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
X nevében írok Önnek ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Votre société fut recommandée par...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Nem bánná, ha ...
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
Le lennék kötelezve, ha ...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Tudna ajánlani ...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
El tudná nekem küldeni a ...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
Kérem, hogy sürgősen ...
Resmi rica, son derece direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Hálásak lennék, ha ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Az a szándékunk, hogy ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Nous regrettons de vous informer que...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Előre is megköszönve segítségét...
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Resmi, oldukça kibar
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Várom, hogy megbeszéljük
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Ha több információra van szüksége
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Értékeljük az Önök üzletét
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Várom a mihamarabbi válaszát
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Tisztelettel,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Tisztelettel,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Tisztelettel,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Cordialement,
Üdvözlettel,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında