Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Monsieur le président,
Vážený pane prezidente,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Monsieur,
Vážený pane,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Vážená paní,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Vážený pane/Vážená paní,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Cher Benjamin,
Milý Johne,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Nous vous écrivons concernant...
Obracíme se na vás ohledně...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Nous vous écrivons au sujet de...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Suite à...
V návaznosti na...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
En référence à...
V návaznosti na...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
J'écris afin de me renseigner sur...
Píši vám, abych vás informoval o...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Je vous écris de la part de...
Píši Vám jménem...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Votre société fut recommandée par...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vadilo by Vám, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Auriez-vous l'amabilité de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Resmi rica, çekingen
Je vous saurai gré de...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Resmi rica, çekingen
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Resmi rica, oldukça kibar
Je vous saurai gré de...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Resmi rica, oldukça kibar
Pourriez-vous me faire parvenir...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, kibar
Nous sommes intéressés par la réception de...
Máme zájem o získání/obdržení...
Resmi rica, kibar
Je me permets de vous demander si...
Musím vás požádat, zda...
Resmi rica, kibar
Pourriez-vous recommander...
Mohl(a) byste doporučit...
Resmi rica, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Resmi rica, direkt
Nous vous prions de...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Resmi rica, son derece direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Resmi sorgulama, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Resmi sorgulama, direkt
Notre intention est de...
Naším záměrem je, aby...
Resmi niyet beyanı, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Nous regrettons de vous informer que...
Je nám líto vás informovat, že...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Resmi, oldukça kibar
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Resmi, oldukça kibar
En vous remerciant par avance...
Děkuji Vám předem...
Resmi, oldukça kibar
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, oldukça kibar
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Resmi, oldukça kibar
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Resmi, kibar
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Resmi, kibar
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Těším se na možnou spolupráci.
Resmi, kibar
Merci pour votre aide.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Resmi, kibar
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Resmi, direkt
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Pokud budete potřebovat více informací...
Resmi, direkt
Merci de votre confiance.
Vážíme si vaší práce.
Resmi, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Resmi, oldukça direkt
Dans l'attente de votre réponse.
Těším se na Vaší odpověď.
Daha az resmi, kibar
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
S pozdravem,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Se srdečným pozdravem,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
S úctou,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Cordialement,
S pozdravem, / Zdravím,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında