Korece | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Arvoisa Herra Presidentti,
친애하는 사장님께,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Hyvä Herra,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä Rouva,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä vastaanottaja,
관계자님께 드립니다.
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Hyvät vastaanottajat,
관계자분들께 드립니다.
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Hyvät vastaanottajat,
관계자분께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Hyvä herra Smith,
친애하는 김철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Hyvä rouva Smith,
친애하는 최수정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Hyvä neiti Smith,
친애하는 김미나님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Hyvä neiti / rouva Smith,
친애하는 신수경님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Hyvä John Smith,
반가운 김미경님,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Hyvä John,
반가운 철호씨,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Kirjoitamme teille koskien...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Koskien...
....에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Viitaten...
....에 대해 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kirjoitan tiedustellakseni...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
... suositteli yritystänne lämpimästi...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Olisikohan mahdollista...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Resmi rica, çekingen
Olisitteko ystävällisiä ja...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Resmi rica, çekingen
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
....을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
....을 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Haluan kysyä voisiko...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Voisitteko suositella...
...을 추천해주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
...을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
신속히 ...을 하십시오.
Resmi rica, son derece direkt
Olisimme kiitollisia jos...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Tavoitteemme on...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Kiittäen jo etukäteen...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Resmi, oldukça kibar
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Resmi, kibar
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Resmi, kibar
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Resmi, kibar
Kiitos avustanne tässä asiassa.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Resmi, kibar
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Resmi, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
더 많은 정보를 원하시면...
Resmi, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
당신의 노고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Resmi, oldukça direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Daha az resmi, kibar
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Kunnioittavasti,
... 올림,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Parhain terveisin,
... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Terveisin,
... 가,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında