Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Arvoisa Herra Presidentti,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Hyvä Herra,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä Rouva,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä vastaanottaja,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Hyvä John Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Hyvä John,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Kirjoitamme teille koskien...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Kirjoitamme teille liittyen...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Koskien...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Viitaten...
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kirjoitan tiedustellakseni...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Olisikohan mahdollista...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Olisitteko ystävällisiä ja...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Haluan kysyä voisiko...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Voisitteko suositella...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
Olisimme kiitollisia jos...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Tavoitteemme on...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Kiittäen jo etukäteen...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Kunnioittavasti,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Parhain terveisin,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Terveisin,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında