Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Hyvä John,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Koskien...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Viitaten...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Kunnioittavasti,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Terveisin,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında