Çince | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Arvoisa Herra Presidentti,
尊敬的主席先生,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Kirjoitamme teille koskien...
我们因为...给您写信
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Kirjoitamme teille liittyen...
我们写这封信是因为...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Koskien...
因贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Viitaten...
鉴于贵公司...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Resmi, başka birisi için yazıldığında
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Resmi rica, çekingen
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Resmi rica, çekingen
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Resmi rica, çekingen
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Resmi rica, oldukça kibar
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Resmi rica, oldukça kibar
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗
Resmi rica, kibar
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对接受/获得...很有兴趣
Resmi rica, kibar
Haluan kysyä voisiko...
我必须问您是否...
Resmi rica, kibar
Voisitteko suositella...
您能推荐...吗?
Resmi rica, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将...发送给我吗?
Resmi rica, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Resmi rica, son derece direkt
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Resmi rica, kibar, şirket adına
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Resmi sorgulama, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Resmi sorgulama, direkt
Tavoitteemme on...
我们的意向是...
Resmi niyet beyanı, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Resmi, oldukça kibar
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Resmi, oldukça kibar
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您…
Resmi, oldukça kibar
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Resmi, oldukça kibar
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Resmi, oldukça kibar
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Resmi, kibar
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Resmi, kibar
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Resmi, kibar
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Resmi, kibar
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Resmi, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Resmi, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Resmi, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Resmi, oldukça direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Daha az resmi, kibar
Ystävällisin terveisin,
此致
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Kunnioittavasti,
肃然至上
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Parhain terveisin,
祝好
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Terveisin,
祝好
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında