Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Αγαπητέ κύριε,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Αγαπητή κυρία,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Σχετικά με...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Αναφορικά με...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Θα ήταν δυνατόν...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Μετά τιμής,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Με εκτίμηση,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
θερμοί χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Χαιρετισμοί,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında