İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Gentile Mario,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
In riferimento a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
Per quanto concerne...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
La contatto per conto di...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Le dispiacerebbe...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
La contatto per sapere se può...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Le sarei veramente grata/o se...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Le sarei riconoscente se volesse...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Mi trovo a chiederLe di...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Potrebbe raccomadarmi...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
La invitiamo caldamente a...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Le saremmo grati se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
È nostra intenzione...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dopo attenta considerazione...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
RingraziandoLa anticipatamente,
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Sentiamoci, il mio numero è...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Spero di sentirLa presto.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
In fede,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Cordiali saluti
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Cordialmente,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Saluti
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Saluti
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında